หน้าหลัก
  แนะนำสถานีพัฒนาที่ดิน
  โครงสร้างหน่วยงาน
  แผน/ผลการปฏิบัติงานปี 2556
  รายงานผลการปฏิบัติงาน
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  บริการประชาชน Online
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข้อมูลภายในจังหวัดอุทัยธานี
  ติดต่อสอบถาม
 
e-service
 
 
 
   
   
   
   
 

>>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านคีรีวงศ์  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

>
>
>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านคีรีวงศ์  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

>>> สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ ที่บ้านคีรีวงศ์  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี

>>> สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาลและถังพลาสติก)

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่การปฏิบัติ : เสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย
   

 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่