ท่านเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ท่านที่
Www.free-counter-plus.com
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดนครสวรรค์ จัดขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ โีรงเรียนบ้านหลักสิบเก้า หมู่ ๑๔ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค
 
เว็บ รูปภาพ  กลุ่มข่าว  สารบบเว็บ

 
  ค้นหา:
 
Thailand Web Stat