ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 27 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 ก.ย. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 13 ก.ย. 2564
สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 27 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่้อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 มี.ค. 2564
สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 19 ก.พ. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 ก.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 ก.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 19 มิ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 ก.ย. 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 30 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 ส.ค. 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2 ส.ค. 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 พ.ค. 2562
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2 พ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 19 เม.ย. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 26 มี.ค. 2562
20  ข่าว :จำนวน 1  หน้า : 1