ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 เม.ย. 2567
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 4 เม.ย. 2567
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 18 มี.ค. 2567
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 18 เม.ย. 2566
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 22 มี.ค. 2566
สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 27 ก.พ. 2566
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 27 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 ก.ย. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 13 ก.ย. 2564
สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 27 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่้อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 มี.ค. 2564
สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 19 ก.พ. 2564
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 ส.ค. 2563
ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 ก.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 ก.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 19 มิ.ย. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 ก.ย. 2562
27  ข่าว :จำนวน 2  หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>