ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 440 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 3 พ.ค. 2567
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 440 ตัน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 เม.ย. 2567
ประกาศเผยแพร่การจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 49,200 ซอง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 เม.ย. 2567
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พร้อมป้ายโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 530 ไร่ พื้นที่บ้านยะแปทะ หมู่ 9 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 3 เม.ย. 2567
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 29 บ่อ พื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 21 มี.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑,๒,๓,๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง จำนวน ๓๘,๒๔๕ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 18 มี.ค. 2567
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 15 มี.ค. 2567
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 38,245 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 มี.ค. 2567
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เก่าและเสื่อมสภาพ จำนวน 56 รายการ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 มี.ค. 2567
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 38,245 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1 มี.ค. 2567
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มดอน พื้นที่ดำเนินการ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย 1,000 ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสโครงการ พด.9/สท./ลด.1/2567    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 13 ก.พ. 2567
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มดอน พื้นที่ดำเนินการ บ้านโป่งวัว หมู่ที่ 16 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย 200ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสโครงการ พด.๙/สท./สภ.๑/๒๕๖๗    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 13 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. ๑,๒,๓,๖ และสารเร่ง ซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๐๙,๖๕๕ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 8 ม.ค. 2567
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 109,655 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2 ม.ค. 2567
ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2,3,6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 109,655 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 22 ธ.ค. 2566
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 ธ.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567- จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด 1,2,3,6 และ สารเร่งซุปเปอร์พด. 7 พร้อมของส่ง จำนวน 109,655 ซอง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 19 ธ.ค. 2566
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๙๕๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 ธ.ค. 2566
ประกาศยกเลิก ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 14 ธ.ค. 2566
546  ข่าว :จำนวน 28  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] ถัดไป>>