ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๑,๕๓๐ ตัน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 1 ธ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑, ๒, ๓, ๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๑๘,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 30 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓๒ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 24 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒๖ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 24 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกวดราคาจ้างโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓๕ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 24 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๑,๕๓๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 พ.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑, ๒, ๓, ๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง จำนวน ๑๑๘,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกาศร่างTOR / ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒๖ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 18 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกาศร่างTOR / ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓๕ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 18 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกาศร่างTOR / ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓๒ บ่อ     สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 18 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒๖ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 16 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓๕ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 16 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑.๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓๒ บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 16 พ.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,530 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่งจำนวน 118,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 พ.ย. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 1,530 ตัน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 9 พ.ย. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ,2 ,3 ,6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง จำนวน 118,000 ซอง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 9 พ.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 19 ต.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 16 ส.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง 3 ห้อง/ชาย 3 ห้อง) จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 212 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 9 ส.ค. 2565
500  ข่าว :จำนวน 25  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] ถัดไป>>