ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 10 ก.ย. 2564
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 6 ก.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ขออนุมัติประการศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 30 ส.ค. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก จำนวน 13 บ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 16 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน 16 บ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 16 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน 8 บ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 16 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตากซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ผัก) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 11 มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน 16 บ่อ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน 8 บ่อ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก จำนวน 13 บ่อ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 12 บ่อ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตากพิจารณาร่างขอบเขตของงาน TOR และเอกสารประกวดราคา    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2 มิ.ย. 2564
สรุปผลการประมาณราคาวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ผัก) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุกการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินตากขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2 มิ.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดสภาพการใช้งาน     สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 5 เม.ย. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าเสื่อมสภาพ    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 31 มี.ค. 2564
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 30 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 256,400 ซอง (พร้อมขนส่ง)     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 23 มี.ค. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่มดอนบ้านหัวประแจ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 19 มี.ค. 2564
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 17 มี.ค. 2564
443  ข่าว :จำนวน 23  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] ถัดไป>>