ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 16 ส.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง 3 ห้อง/ชาย 3 ห้อง) จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 212 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 9 ส.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 5 ส.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างห้องน้ำ (หญิง 3 ห้อง/ชาย 3 ห้อง) จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก 212 ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 ส.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม งานพัฒนา แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน บ้านท่าข้าม จังหวัดตาก ซ่อมแซม ฝายน้ำล้น ความสูง 6 ม. ในพื้นที่ บ้านท่าข้าม ม.4 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 19 พ.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 3 พ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด 1, 2 , 3 , 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด 7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 3 พ.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน บ้านท่าข้าม จ.ตาก ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ความสูง 6 ม.ในพื้นที่ บ้านท่าข้าม ม.4 ต.แม้ท้อ อ.เมือง จ.ตาก    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 2 พ.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2, 3, 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 20 เม.ย. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าเสื่อมสภาพ    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 18 เม.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่างประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑, ๒, ๓, ๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 เม.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่างประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2, 3, 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 4 เม.ย. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ,2 ,3 ,6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 30 มี.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่เทิน หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่สิน อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย 300 ไร    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 11 มี.ค. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่ฮู้หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่สิน อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป้าหมาย 200 ไร่    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 11 มี.ค. 2565
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) จำนวน 1,630 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 ก.พ. 2565
สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2, 3, 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 ก.พ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองสระเกษ บ้านวังพิกุล เป้าหมาย 1,000 ไร่    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 15 ก.พ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ดำเนินการหมู่ 5 ต.แม่สิน เป้ามหาย 200 ไร่    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 23 ก.พ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร พื้นที่เป้าหมาย 300 ไร่    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 23 ก.พ. 2565
482  ข่าว :จำนวน 25  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] ถัดไป>>