ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
งบทดลองเดือน พ.ค.67    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 มิ.ย. 2567
งบทดลองเดือนเมษายน 2567    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 พ.ค. 2567
งบทดลองเดือนมีนาคม 2567    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 17 เม.ย. 2567
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 มี.ค. 2567
งบทดลองเดือนมกราคม 2567    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 ก.พ. 2567
งบทดลองเดือนธันวาคม 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 ม.ค. 2567
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 ธ.ค. 2566
งบทดลองเดือนตุลาคม 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 พ.ย. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 17 ต.ค. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 14 ก.ย. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2566     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 9 ส.ค. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2566     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 5 ก.ค. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 9 มิ.ย. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 พ.ค. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 18 เม.ย. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 14 มี.ค. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 14 ก.พ. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 6 ม.ค. 2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2565    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 9 ธ.ค. 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2565    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 พ.ย. 2565
129  ข่าว :จำนวน 7  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>