ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
สถานีพัฒนาที่ดินอึทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ํา ความยาว ๑,๑๑๙ เมตร ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี     สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 10 พ.ค. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑๒๖๐ ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตำบลหนองกระทุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 7 พ.ย. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑๒๖๐ ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตำบลคอกควาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 7 พ.ย. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำที่บ้านเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 7 พ.ย. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำที่บ้านหัวดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)     สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 29 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑๒๖๐ ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตำบลคอกควาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 26 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑๒๖๐ ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตำบลหนองกระทุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 26 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑๒๖๐ ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตำบลคอกควาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 19 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ ๑๒๖๐ ลบ.ม./บ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตำบลหนองกระทุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 19 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำที่บ้านเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 17 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำที่บ้านหัวดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 17 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำที่บ้านหัวดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 10 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสระน้ำที่บ้านเก่าด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 10 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำที่บ้านทุ่งใหญ่ บ้านหนองกระดี่ และบ้านปางสวรรค์    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 24 ต.ค. 2560
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม./บ่อ     สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 12 ต.ค. 2560
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่บ้านปางสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 6 ต.ค. 2560
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำที่บ้านหนองกระดี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 6 ต.ค. 2560
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำที่บ้านทุ่งใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 6 ต.ค. 2560
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขุดสระเก็บน้ำในไร่นาขนาดความจุ 1,250 ลบ.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 5 ต.ค. 2560
ร่วมงาน อบจ.สัญจร ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยให้การสนับสนุนสารเร่งพด.ต่างๆ น้ำหมักชีวภาพ    สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี 5 ต.ค. 2560
42  ข่าว :จำนวน 3  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>