ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 พ.ค. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ผู้ชนะงานก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 36,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 29 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 24,000 ลบ.ม. พื้นที่ กรมทหารราบที่ 14 ม.10 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 22 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาจ้างก่อสร้างความจุ 36,000 ลบ.ม. พื้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาจ้างก่อสร้างความจุ 24,000 ลบ.ม. พื้นที่กรมทหารราบที่ 14    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สูง 3 เมตร บ้านอยู่ดี หมู่ 7 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 14 ก.พ. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล.สูง 3 เมตร บ้านอยู่ดี    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 ก.พ. 2562
ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มลอนในพื้นที่บ้านโป่งแดง    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 18 ม.ค. 2562
ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มลอนในพื้นที่บ้านดงชัฎก้อม     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 18 ม.ค. 2562
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านดงชัฎก้อม ม.10 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 4 ม.ค. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่มตอนในพื้นที่บ้านโป่งแดง หมู่ 2 บ้านดงชัฏก้อม    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 3 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ความจุขนาด 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 4 ธ.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานในพื้นที่ตำบลโป่งแดง    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 22 พ.ย. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 21,000 ลบ.ม. พื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 พ.ย. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุด 42,000 ลบ.ม. พื้นที่กองพันทหารราบที่ 1    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 8 พ.ย. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 26 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 42,000 ลบ.ม. พ้ืนที่กองพันทหารราบที่ 1    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 26 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำความจุ 21,000 ลบ.ม.    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 26 ต.ค. 2561
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 12 ต.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ป9/2561 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการป่าสร้างรายได้กิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรฟอสฟอรัส    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 ส.ค. 2561
51  ข่าว :จำนวน 3  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>