ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด ขนาด 8.2x24.2 ม. ในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 ต.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างซองหมัก ขนาด 4x6 ม. ในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 1 ต.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างซองหมัก ขนาด 4x6 ม. (5 ซอง) ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 18 ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ขนาด 8.2x24.2 ม. ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 18 ก.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคม งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ ม.7 ม.8 ม.10 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2563
ประกาศงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ ม7 ม8 ม10 ต วังจันทร์ อ สามเงา จ ตาก ขึ้นเวปเขต 9 กับเวปสถานีพัฒนาที่ดินตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างงานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 7 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ความจุ 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก จำนวน 37 บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 30 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างงานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1260 ลบ.ม.ในพื้นที่ ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 37 บ่อ     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 ก.พ. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตากมีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดจำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ)    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 11 ก.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงปุ๋ยในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 11 ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บปุ๋ย ในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 30 ส.ค. 2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 พ.ค. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ผู้ชนะงานก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 36,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 29 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 24,000 ลบ.ม. พื้นที่ กรมทหารราบที่ 14 ม.10 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 22 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาจ้างก่อสร้างความจุ 36,000 ลบ.ม. พื้นที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2562
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาจ้างก่อสร้างความจุ 24,000 ลบ.ม. พื้นที่กรมทหารราบที่ 14    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2562
66  ข่าว :จำนวน 4  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>