ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
สถานีพัฒนาที่ิดินกำแพงเพชรขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมราคาจำนวน 39 รายการ    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 23 ส.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 24 พ.ย. 2559
พร้อมใจรวมพลังแห่งความความภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 24 พ.ย. 2559
ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาหลักสูตรการพัฒนาหมอดิน    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 17 พ.ย. 2559
โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีกลุ่มจังหวัด    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 2 ส.ค. 2559
ถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 24 มิ.ย. 2559
ถ่ายทอดความรู้ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 23 มิ.ย. 2559
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ณ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์     สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 23 มิ.ย. 2559
เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59     สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 3 มี.ค. 2559
นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายธเนตร ภู่เจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (พร้อมคณะ) เข้าดำเนินการ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร    สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 14 ม.ค. 2559
10  ข่าว :จำนวน 1  หน้า : 1