ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างซองหมัก ขนาด 4x6 ม. (5 ซอง) ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 18 ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ขนาด 8.2x24.2 ม. ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 18 ก.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 11 ก.ย. 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 ก.ย. 2563
บูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารการจัดการการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ลุ่มน้ำห้วยสระเสียว-ห้วยท่ากวย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 ส.ค. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฏาคม 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 ส.ค. 2563
ลงพื้นที่จัดทำประชาพิจารณ์ “แผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวยครั้งที่ 2” เพื่อสรุปแนวทางและกิจกรรมที่จะดำเนินการในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ ณ     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 ก.ค. 2563
รวมพลังจิตอาสาปลูกไม้ยืนต้น “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 24 ก.ค. 2563
เข้าร่วม​โครงการ​สัมมนาเชิงปฏิบัติการ​พัฒนา​ศูนย์​การเรียนรู้​ด้านดิน​ (รวมพลังคน​ พด.​ สร้างความเป็นเลิศ​ด้านการวิจัย​ดินแห่งเอเชีย)​    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 22 ก.ค. 2563
โครงการ​ปลูก​ต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์​ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ​ ณ​ ศูนย์​ความเป็นเลิศ​ด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย​ (Cesra) อำเภอ​ปากช่อง​ จังหวัด​นครราชสีมา​    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 ก.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 21 ก.ค. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 ก.ค. 2563
นายสากล ณฤทธิ์ นำทีมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ต่อการจัดทำแผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวย    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 มิ.ย. 2563
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ ณ วัดวังซ่าน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบทางไกล(VDO Conference)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 มิ.ย. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 มิ.ย. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2563     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 พ.ค. 2563
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 8 พ.ค. 2563
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 8 พ.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 เม.ย. 2563
533  ข่าว :จำนวน 27  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] ถัดไป>>