ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
นายสากล ณฤทธิ์ นำทีมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ต่อการจัดทำแผนบริหารจัดการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ลุ่มน้ำห้วยกระเสียว-ห้วยท่ากวย    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 25 มิ.ย. 2563
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ ณ วัดวังซ่าน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบทางไกล(VDO Conference)    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 11 มิ.ย. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 10 มิ.ย. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2563     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 15 พ.ค. 2563
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 8 พ.ค. 2563
ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 8 พ.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคม งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ ม.7 ม.8 ม.10 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2563
ประกาศงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ ม7 ม8 ม10 ต วังจันทร์ อ สามเงา จ ตาก ขึ้นเวปเขต 9 กับเวปสถานีพัฒนาที่ดินตาก    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 10 เม.ย. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 8 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างงานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 7 เม.ย. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ความจุ 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก จำนวน 37 บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 30 มี.ค. 2563
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มดอน ณ บ้านพุเลียบ หมู่ 4 บ้านพุเลิศ หมู่ 5 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ พด.๙/ นว.๑/๒๕๖    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 26 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินคลองสะเกษ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 17 มี.ค. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 13 มี.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.1 2 3 6 7 จำนวน 572,000 ซอง พร้อมขนส่ง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 มี.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 6 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินคลองสะเกษหมู่ 1 ต.นาขุนไกร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 4 มี.ค. 2563
521  ข่าว :จำนวน 27  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] ถัดไป>>