ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าว แหล่งข่าว วันที่
สถานีพัฒนาที่ดินตาก งานก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ความจุ 1,260 ลบ.ม. ในพื้นที่ ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก จำนวน 37 บ่อ    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 30 มี.ค. 2563
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่มดอน ณ บ้านพุเลียบ หมู่ 4 บ้านพุเลิศ หมู่ 5 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แบบเลขที่ พด.๙/ นว.๑/๒๕๖    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 26 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินคลองสะเกษ    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 17 มี.ค. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 13 มี.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.1 2 3 6 7 จำนวน 572,000 ซอง พร้อมขนส่ง    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 มี.ค. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 6 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพัฒนาที่ดินคลองสะเกษหมู่ 1 ต.นาขุนไกร ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 4 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563    สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 4 มี.ค. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ งานก่อสร้างงานแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม.    สถานีพัฒนาที่ดินตาก 2 มี.ค. 2563
ร่างเอกสารขอบข่ายงานโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 22 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 20 ก.พ. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 20 ก.พ. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาจ้างจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 7 จำนวนเงิน 472,000 ซอง พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 20 ก.พ. 2563
แบบรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 18 ก.พ. 2563
สถานีพัฒนาที่ดินตากประกวดราคาก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1260 ลบ.ม.ในพื้นที่ ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก จำนวน 37 บ่อ     สถานีพัฒนาที่ดินตาก 17 ก.พ. 2563
ขอบเขตงานประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 14 ก.พ. 2563
ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 2 3 6 7 ของกรมพัฒนาที่ดินโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 12 ก.พ. 2563
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ต่อบ่อ พร้อมป้ายบ่อ ในพื้นที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๒๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 11 ก.พ. 2563
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ต่อบ่อ พร้อมป้ายบ่อ ในพื้นที่ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖๑ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 11 ก.พ. 2563
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ต่อบ่อ พร้อมป้ายบ่อ ในพื้นที่ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓๕ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ 11 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 7 ก.พ. 2563
508  ข่าว :จำนวน 26  หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] ถัดไป>>