ldd ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกาศโดย: สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ / เข้าชม: 21
เอกสารแนบ: 


\