ldd ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  
ประกาศรายชื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
 

ประกาศโดย: สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 / เข้าชม: 661
เอกสารแนบ: 


\