สพข.9 จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567        สพข.9 จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567

            วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวิรุธ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 โดยมีนายดานิเอล มูลอย ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าพ่อสันคู ริมถนนบนทางเท้าตามแนวรั้วและบริเวณภายในสำนักงานฯ ให้มีความสะอาด เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคี นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย


  ข่าววันที่ : 4 เม.ย. 2567 |
84