สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง พร้อมป้ายโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินงาน 530 ไร่ พื้นที่บ้านยะแปทะ หมู่ 9 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 3 เม.ย. 2567