สพข.9​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์        สพข.9​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

           สพข.9​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ วันศุกร์ที่​ 22​ มีนาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต​ 9​ โดยกลุ่มวิเคราะห์ดินและสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่​ 2 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2567​ ณ​ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์โดยมีน.ส.ชุติพร​ เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินได้ให้บริการ ได้แก่ ให้คำแนะนำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ดินสำหรับการเกษตร การใช้งานระบบ​ e-Service​ บริการตรวจดินเพื่อการเกษตร​ สนับสนุนสารเร่ง พด.1, 2, 3, 6และ 7 ให้คำแนะนำการผลิตและแจกน้ำหมักชีวภาพ​ เมล็ดพันธ์ปอเทืองสำหรับเกษตรกรที่สนใจมาขอรับบริการ รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และพืช


  ข่าววันที่ : 22 มี.ค. 2567 |
74