ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 29 บ่อ พื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 21 มี.ค. 2567