สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 15 มี.ค. 2567