สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ และออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น


สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ และออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น


วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายดนัย พรอำนวยลาภ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย พร้อมด้วยนายธัชณัฐพงศ์ ศรีทองเพ็ชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายเอกพร นอบเผือก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายธนวรรธน์ ธนันท์ไชยสิน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ และออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น ในพื้นที่ บ้านวังไทร หมู่ที่ 2 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ตามที่ ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของ กลุ่มชุดดิน ข้อมูลรายละเอียดกลุ่มชุดดิน และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมเข้าร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือ รับฟังปัญหาในพื้นที่กับผู้นำชุมชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย ณ สระประปาหมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

  ข่าววันที่ : 23 ม.ค. 2567