ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/หน.ฝ่ายฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/หน.ฝ่ายฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/หน.ฝ่ายฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance กรมพัฒนาที่ดินไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จังหวัดนครสวรรค์

  ข่าววันที่ : 18 ธ.ค. 2566