องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่โครงการ


องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่โครงการ


องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่โครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นายเจษฎา สาระ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรนางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. และข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะองคมนตรี โดยมีการมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ จำนวน 65 ถุง และมอบถุงพระราชทาน เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 187 ตัว ให้แก่ราษฎรรอบพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจาก สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรเรื่องการจัดทำแอปพิเคชั่นสำรวจและจัดทำสำมะโนการเกษตรบนพื้นที่สูง และโครงการอาชีพนักเรียน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

  ข่าววันที่ : 20 ต.ค. 2566