รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรับฟังบรรยายสรุปด้านความมั่นคง โดยมี ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ โดยมีการมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง จำนวน 3 หน่วยงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านผาถ้ำ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และมอบถุงพระราชทาน เสื้อกันหนาวเด็ก ให้แก่ราษฎรรอบพื้นที่โครงการ ณ สถานีโกวิท ปัญญา ตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) ภายใต้โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

  ข่าววันที่ : 19 ต.ค. 2566