สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ในพื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 16 ส.ค. 2565