สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม งานพัฒนา แหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน บ้านท่าข้าม จังหวัดตาก ซ่อมแซม ฝายน้ำล้น ความสูง 6 ม. ในพื้นที่ บ้านท่าข้าม ม.4 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 19 พ.ค. 2565