สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน บ้านท่าข้าม จ.ตาก ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ความสูง 6 ม.ในพื้นที่ บ้านท่าข้าม ม.4 ต.แม้ท้อ อ.เมือง จ.ตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 2 พ.ค. 2565