สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่างประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑, ๒, ๓, ๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 11 เม.ย. 2565