สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่างประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2, 3, 6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 4 เม.ย. 2565