สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ,2 ,3 ,6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 พร้อมขนส่ง


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 30 มี.ค. 2565