เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร


เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมาธิการ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ : ประเด็นการบริหาร จัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ซุ้มกอ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

  ข่าววันที่ : 19 ม.ค. 2565