ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้ารายงานตัวกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งใหม่


ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้ารายงานตัวกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เข้ารายงานตัวกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้ง ผอ.กลุ่มฯ/หน.ฝ่ายฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าอวยพรและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรค์

  ข่าววันที่ : 19 ม.ค. 2565