สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรม 5 ส (big cleaning day) ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และบริเวณโดยรอบ


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรม 5 ส (big cleaning day) ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และบริเวณโดยรอบ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรม 5 ส (big cleaning day) ภายในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และบริเวณโดยรอบ มีการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด คัดแยกขยะและรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมี นายสุรินทร์ ไวยเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ อย่างพร้อมเพรียง

  ข่าววันที่ : 24 พ.ย. 2564