สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีนางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 เป็นผู้นำร้องเพลงชาติและสวดมนต์ ในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

  ข่าววันที่ : 28 ก.ย. 2564