สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564


สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยโดยนายจตุรงค์ วุฒิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายศุภชัย ถาวร นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ แหล่งน้ำบึงหนองใหญ่ ม.9 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

  ข่าววันที่ : 20 ก.ย. 2564