สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2564


สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2564

วันที่ 17 กันยายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตำบลห้วยแห้ง ประจำปี 2564 ซึ่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะ โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 และแนะนำการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1,2 ให้กับประชาชนที่สนใจ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

  ข่าววันที่ : 20 ก.ย. 2564