พด.ตาก อบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)


พด.ตาก อบรมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)

วันที่ 18 กันยายน 2564 สถานีพัฒนาที่ดิน ตาก โดยนายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายสมบัติ รัติภัทร์ ร่วมได้บรรยายมาตรฐานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้กับกลุ่มเกษตรกร หมู่ 2 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้สมาชิกได้ผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในแปลงของตนเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอใบรับรองแบบมีส่วนร่วมของมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยต่อไป

  ข่าววันที่ : 20 ก.ย. 2564