ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 10 ก.ย. 2564