สถานีพัฒนาที่ดินตากซื้อวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุ์ผัก) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2564