สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ พร้อมป้าย โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (รอบที่ 2) ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก จำนวน 8 บ่อ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 10 มิ.ย. 2564