สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตรโดโลไมท์ จำนวน 1,450 ตัน พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 7 ม.ค. 2564