สำนักงานพัฒนที่ดินเขต 9 ประกวดราคาจ้าขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด 1 2 3 6 7 จำนวน 256,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 7 ม.ค. 2564