เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb-๐๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอนบ้านเขาตะบองนาค ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 5 ม.ค. 2564