สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มดอนบ้านเขาตะบองนาค ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 5 ม.ค. 2564