สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกาศขอบเขตงานประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,450 ตัน


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 29 ธ.ค. 2563