สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งประเภทรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 9 พ.ย. 2563