จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด ขนาด 8.2x24.2 ม. ในพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 1 ต.ค. 2563