จ้างเหมาก่อสร้างซองหมัก ขนาด 4x6 ม. (5 ซอง) ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 18 ก.ย. 2563