เข้าร่วม​โครงการ​สัมมนาเชิงปฏิบัติการ​พัฒนา​ศูนย์​การเรียนรู้​ด้านดิน​ (รวมพลังคน​ พด.​ สร้างความเป็นเลิศ​ด้านการวิจัย​ดินแห่งเอเชีย)​


       เข้าร่วม​โครงการ​สัมมนาเชิงปฏิบัติการ​พัฒนา​ศูนย์​การเรียนรู้​ด้านดิน​ (รวมพลังคน​ พด.​ สร้างความเป็นเลิศ​ด้านการวิจัย​ดินแห่งเอเชีย)​
วันที่​ 21-22 กรกฎาคม​ 2563​ นายสากล​ ณ​ฤทธิ์​ ผู้​อ​ำนว​ยการส​ำ​นักงาน​พัฒนา​ที่ดิน​เขต​ 9​ พร้อมด้วย​ นายมานะ​ ต้นนา​ ผอ.สถานีพัฒนา​ที่ดิน​อุทัยธานี​ นางสำราญ​ แสนศิลา​ ผอ.สถานี​พัฒนา​ที่ดิน​สุโขทัย​ และนางสาวชนิษ​ฎ​า​ พันธุ์​เมือง​ ผอ.กลุ่ม​วิชาการเพื่อ​การพัฒนา​ที่ดิน​ เข้าร่วม​โครงการ​สัมมนาเชิงปฏิบัติการ​พัฒนา​ศูนย์​การเรียนรู้​ด้านดิน​ (รวมพลังคน​ พด.​ สร้างความเป็นเลิศ​ด้านการวิจัย​ดินแห่งเอเชีย)​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อสร้างศูนย์​ให้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยดิน​ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา​ที่ดินทั้งภายในและต่างประเทศและเพื่อเป็นต้นแบบความเป็นเลิศด้านการวิจัยดิน​ ซึ่งมีการวิเคราะห์​สภาพพื้นที่ภายในศูนย์​เพื่อการขับเคลื่อน​ศูนย์​สู่การปฏิบัติ​ ณ​ ศูนย์​ความเป็นเลิศ​ด้านการวิจัยแห่งเอเชีย​ (Cesra)​ อำเภอปากช่อง​ จังหวัดนครราชสีมา​

  ข่าววันที่ : 22 ก.ค. 2563