โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ ณ วัดวังซ่าน


       โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ ณ วัดวังซ่าน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่ ณ วัดวังซ่าน หมู่ 1 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

  ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2563