ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบทางไกล(VDO Conference)


       ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบทางไกล(VDO Conference)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสากล ณฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่2/2563 ผ่านระบบทางไกล(VDO Conference) โดยมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

  ข่าววันที่ : 11 มิ.ย. 2563