ประกาศสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓)


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 8 พ.ค. 2563