สถานีพัฒนาที่ดินตาก ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต โป่งแดง อ เมือง จ ตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 17 เม.ย. 2563