สถานีพัฒนาที่ดินตาก งานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอน ในพื้นที่ บ้านตลุกแขม ม.11 ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก


เอกสารเเนบ :
  ข่าววันที่ : 10 เม.ย. 2563